V automobilistickém magazínu Tip pro Oldtimer
vyšel přehledný článek našeho člena Dr.Pollaka 
o švýcarských SPZ-kách