Klub přátel poznávacích značek byl zaregistrován 12. ledna 2008 a sdružuje stále rostoucí počet zájemců a příznivců této tématiky i problematiky nejen u nás, ale i v zahraničí.

Klub si stanovil několik hlavních cílů, mezi než patří především:

 

- popularizace tématiky PZ silničních vozidel v nejširší veřejnosti

- podpora badatelské činnosti na poli historie PZ

- podpora a organizace sběratelských schůzek a burz

- zřízení Muzea historie poznávacích značek

 

Dále hodlá klub pořádat semináře, přednášky a konference na téma PZ a provozovat s tím spojenou informační, publikační a poradenskou činnost vč. využití vlastního internetového serveru. Aktivní navazování kontaktů s kluby stejného zaměření v zahraničí otevře našim sběratelům i badatelům okno do světa a povzbudí organizování kampaní na podporu založení prvního Muzea poznávacích značek v České republice.

 

Spoluzakladatel KPPZ Petr Marinov je autorem knížky "České poznávací značky - historie-dnešek-budoucnost", která vedle historického vývoje poznávacích značek u nás, nastiňuje i jejich možnou budoucnost a vnáší téma nutnosti změny systému PZ do povědomí široké veřejnosti (Projekt MMXplus).